<     >

OM

«3298 FARGETONER FRA UTSIDEN». Akryl og gips direkte på vegg. Bredtveit Kvinnefengsel. 2013-2014.

Arbeidet befinner seg i trappeoppgangen mellom celler, arbeidsdrift og lufterom. Lyset fra vinduene i trappoppgangen i et spesifikt tidsrom er utgangspunkt for arbeidet.

Prosjektet er kurert av Lotte Konow Lund og har tittel «Et Europeisk fengsel». Foto: Jiri Havran.

E-post: mariannebrekkes@gmail.com   |   telefon: +47 470 79 297

E-post: mariannebrekkes@gmail.com

telefon: +47 470 79 297