<
>

697 FARGETONER FRA UTSIDEN 2018

Akryl direkte på vegg

Akryl direkte på vegg. Et botiltak i Larvik kommune. Oppdragsgiver: Larvik Kommune 2018. Utgangspunktet er utsnitt av lyset utenifra. Hvert arbeid har en lysfrekvens fra et bestemt øyeblikk på døgnet. Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Akryl direkte på vegg
Akryl direkte på vegg

KVELDSLYS, vegg 375 x 255 cm. Fra hjørnet til vindu, 94 x 255 cm.

MORGENLYS, gangbilde: 144 x 235 cm