<     >

«697 FARGETONER FRA UTSIDEN». Akryl direkte på vegg. Et botiltak i Larvik kommune. Oppdragsgiver: Larvik Kommune 2018.  Utgangspunktet er utsnitt av lyset utenifra. Hvert arbeid har en lysfrekvens fra et bestemt øyeblikk på døgnet. Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

«Morgenlys», gangbilde: 144 x 235 cm

E-post: mariannebrekkes@gmail.com   |   telefon: +47 470 79 297

E-post: mariannebrekkes@gmail.com

telefon: +47 470 79 297